Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 maart 2018

Nipte meerderheid tegen uitbreiding MFA Touwlaan met de Touwladder

Vorig jaar besloot de gemeenteraad in te stemmen met de nieuwbouw van de scholen aan de Touwlaan in de multifunctionele accommodatie (MFA) Touwlaan. In dit gebouw worden de huidige Nicolaasschool en de Fatimaschool gehuisvest en is er ruimte voor kinderopvang. Vanwege fusieplannen van de Trekvogel en de Touwladder werden deze scholen buiten het project gehouden. Nu een fysieke fusie tussen de twee scholen niet haalbaar is, werd voorgesteld om de Touwladder als nevenvestiging alsnog onder te brengen in de MFA Touwlaan. Na een hoofdelijke stemming stemde een nipte meerderheid (LDIJ, VVD, SoFIJ, PvdA en 1 lid van het CDA) van de gemeenteraad tegen het voorstel. D66 was net als de ChristenUnie, GroenLinks en twee leden van het CDA voor het plan.

D66 IJsselstein is voor het plan omdat dit het meest in lijn is met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, waarmee de hele raad in 2015 heeft ingestemd. Belangrijke uitgangspunten bij dit plan waren onder andere: Maximale flexibiliteit als ondersteuning voor samenwerking, loslaten klassikaal onderwijs, duurzaamheid en een goed leerklimaat, schoolgebouw met een brede maatschappelijke functie (flexibele multifunctioneel gebouw) en schoolvoorzieningen op wijkniveau aanbieden.

D66 is voor een brede school of kindcentra, waar meerdere functies onder gebracht kunnen worden. Wel vindt D66 dat dit modulair opgebouwd moet worden. Dit betekent dat we bij aanvang een kleiner gebouw neerzetten dan op basis van de prognoses nodig zou zijn. Ook vindt D66 dat een multifunctioneel gebouw niet hetzelfde is als meerdere scholen onder één dak. Dus geen vierkante meters voor twee personeelskamers en twee aula’s maar uitgaande van het aantal vierkante meters voor een school. Voor D66 heeft bundeling van gevarieerd onderwijsaanbod in één gebouw in het centrum onze voorkeur. Dit zorgt voor voldoende en gespreid openbaar onderwijs in IJsselstein. Ja, dit betekent een verhoging van de kosten. Maar het alternatief kost dat uiteindelijk ook. Als er gekozen wordt om de Touwladder op de voorlopige locatie te laten zitten, dan zitten we al snel met een verouderd gebouw dat bovendien niet voldoet aan de normen voor energieneutraliteit die vanaf 2020 gaan gelden (BENG). We weten dan zeker dat dit tot meer kosten gaat leiden (voor het schoolbestuur bij renovatie, voor de gemeente bij nieuwbouw). Bovendien betekent het ook dat als we nu niet alles in één keer meenemen dan moet je twee keer bouwen, waardoor er dubbele overlast voor de buurt ontstaat. Tenslotte kunnen we vrijkomende locaties niet herontwikkelen en kunnen we dus deze opbrengsten ook niet in het onderwijs investeren.

D66 stemde in met een amendement van de ChristenUnie met het voorstel om kleiner te bouwen dan de oorspronkelijke plannen. Dit voorstel komt overeen met het voorstel van D66 om modulair te bouwen. Ook dit voorstel is door een nipte meerderheid afgewezen, waardoor de Touwladder op de oorspronkelijke locatie blijft. D66 betreurt de uitslag en zal zich ook in de toekomst inzetten voor uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan en voor investering in de kwaliteit van het onderwijs.

 

Meer informatie over de standpunten van D66 ten aanzien van ‘goed onderwijs’ vindt u op onze verkiezingspagina.