Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 maart 2018

Politiek Café: Duurzaamheid moet je gewoon doen

“Kennis en ervaringen uitwisselen, de fruitbomen collectie opnieuw in kaart brengen, elkaar adviseren over subsidies”. Het zijn slechts enkele voorbeelden van initiatieven van inwoners en ondernemers op het gebied van duurzaamheid. D66 IJsselstein organiseerde op zondag 11 maart een politiek café over duurzaamheid. Bezoekers aan het politiek café en Tweede Kamerleden Tjeerd De Groot en Rob Jetten maakten kennis met een aantal mooie initiatieven in IJsselstein op het gebied van duurzaamheid. Tweede Kamerleden Jessica Van Eijs en Matthijs Sienot maakten met enkele vrijwilligers onder leiding van gids Dick Versluis een stadswandeling.

Rond 17.15 uur kwam de campagnebus aan in IJsselstein met aan boord vier Tweede Kamerleden en vele vrijwilligers. Binnen werden al ervaringen gewisseld en bekeken de aanwezigen de informatie van de deelnemers van het politiek café. Na begroeting van het oudste lid van de afdeling, Herman Kolkman, sloten de kamerleden Jetten en De Groot aan en kon het inhoudelijke gedeelte beginnen.

Lokale initiatieven 

Raadslid Keesjan Steverink leidde de gesprekken en hij trapte af met de lijsttrekker van D66 IJsselstein, Jos Pel. Pel lichtte de standpunten op het gebied van duurzaamheid toe en prees de lokale initiatieven. In vier individuele gesprekken werden de initiatieven toegelicht. Met Ivon Vrolijk werd gesproken over het burgerinitiatief klimaatneutraal IJsselstein. Dit burgerinitiatief is erop gericht om IJsselstein in 2025 klimaatneutraal te maken. Ze vond het mooi dat lokale en landelijke politiek samen in gesprek gingen met lokale initiatieven.

Namens de Duurzaamheidskring IJsselstein vertelde Ernst-Jan de Vries over de ondernemers met een groen hart die zich inzetten om hun bedrijf te verduurzamen. Bedrijven helpen elkaar door ervaringen uit te wisselen.

De hockeyclub IJsseloever krijgt een nieuw clubgebouw. John Reinerie, voorzitter van de hockeyclub vertelde de uitdaging om van het gebouw een echt duurzaam gebouw te maken. Er is een spanningsveld tussen de beperkte subsidiemogelijkheden, de draagkracht van de verenigingen en de vaak hogere kosten voor duurzaamheidsmaatregelen. Als sportvereniging moet je de kansen wel willen pakken omdat je ook een voorbeeld wilt geven. Je hebt daarbij een gemeenteraad en ook een wethouder nodig die lef durven te tonen.

Voor Sander de Wit van Bouwbedrijf De Wit is het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen dagelijkse kost. Bij de realisatie van de sporthal De Oever op IJsseloever zijn met name de installaties duurzaam. De Wit heeft behoefte aan duidelijke visie en steun van de lokale politiek op gebied van duurzaamheid en de financiering daarvan.

Nadat de lokale initiatieven en organisaties zich gepresenteerd hadden legde gespreksleider Steverink de verbinding met de politiek. Tweede Kamerlid Rob Jetten vertelde waar de fractie van D66 op landelijk niveau zich mee bezighoudt. Het streven is om alle huishoudens van het gas af te krijgen. Dan moet je op zoek naar alternatieven. In het plenaire zaaldebat ging het gesprek over de verbinding tussen de lokale initiatieven en de politiek. Waar hebben partijen behoefte aan en waarover moet men vooral op elkaars eigen kracht vertrouwen. Vanuit de zaal werd flink mee gepraat. Marie-José de Zeeuw vroeg naar de plannen om statiegeld op blikjes en flesjes te heffen. Zij liet zien wat zij in 5 minuten aan zwerfafval had verzameld. Rob Jetten gaf aan dat de Kamer en Staatssecretaris Stientje van Velthoven druk bezig is met een wet. Dat stelde Marie-José half tevreden, zij wilde graag direct actie.

Leny Gubbi vroeg aandacht voor het duidelijker communiceren over duurzaamheidsmaatregelen. Veel mensen denken toch dat het te duur is of weten niet waar ze informatie kunnen halen. Henriëtte Keijzer (projectleider duurzaamheid bij bibliotheek Lek en IJssel) vulde hierop aan dat dit inderdaad een belangrijk onderwerp is en dat er informatieavonden worden gehouden om meer mensen te informeren en te enthousiasmeren. Jos Pel beaamde dit en zei dat het belangrijk is om een wisselwerking tussen politiek en samenleving te hebben. Kamerlid Tjeerd De Groot benadrukte dat op diverse terreinen actie nodig is.

Gespreksleider Steverink trok de conclusie dat ondernemers, organisaties en inwoners zelf goed aan de slag kunnen met duurzaamheid en ervaringen en kennis kunnen delen. Maar dat de verbinding met de politiek wel nodig is. Stimuleren, enthousiasmeren en ondersteunen is nodig. Daarbij moet ook naar financiële ondersteuning worden gekeken. Alle aanwezigen concludeerden dat het politiek café voor herhaling vatbaar is.

Aan het einde van het politiek café werd de Groene Oorkonde uitgereikt. Alie Tigchelhoff, nummer twee voor de gemeenteraadsverkiezingen vertelde waarom D66 IJsselstein Klimaatneutraal genomineerd heeft voor de Groene Oorkonde. Deze oorkonde werd vervolgens uitgereikt door Rob Jetten aan Klimaatneutraal.

Stadswandeling 

Kamerleden Van Eijs en Sienot waren samen met een aantal vrijwilligers langs de historische kruidentuin, kasteelpark in wording en andere mooie stukjes van IJsselstein gelopen. Dick Versluis vertelde graag over zijn mooie stadje. De wandelaars waren erg onder de indruk van de parels van IJsselstein. Van de oude, nog werkende molen, de oude bevestiging van de schandpaal, de enige echte bonte koe op het dak van de oude kolenopslag aan de Walkade en het oude brandspuithuisje van weleer, nu het kleinste restaurantje van Nederland.

Er volgden nog wat geanimeerde gesprekken en pittige vragen waarna de Kamerleden en vrijwilligers terug naar de bus gingen. De bus vertrok niet eerder dan dat er nog een groepsfoto was gemaakt.

Wij danken alle deelnemers aan het politiek café voor hun inbreng en aanwezigen voor hun komst. Duurzaamheid stond en staat bij D66 hoog op de agenda.

Meer informatie over de standpunten van D66 IJsselstein ten aanzien van duurzaamheid is te vinden op de verkiezingspagina.