Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 juni 2018

Coalitieakkoord van LDIJ en VVD

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 juni is het coalitieakkoord van LDIJ en VVD besproken. D66-fractievoorzitter Jos Pel reageerde namens D66 als volgt op het coalitieakkoord:

Vorige week donderdag kregen we van de fractievoorzitters van de LDIJ en de VVD witte rook. Als grootste partijen van IJsselstein hebben ze elkaar gevonden en werd na twee maanden onderhandelden een coalitieakkoord gesloten. We gaan straks vier nieuwe wethouders benoemen.

De fractie van D66 feliciteert de LDIJ en de VVD van harte met het feit dat er nu een akkoord ligt. Het is tijd dat de beide partijen de kans krijgen hun verkiezingsbeloften te gaan waarmaken…

In de aanbiedingsbrief bij het akkoord wordt aangegeven dat deze coalitie open, duidelijk en transparant gaat werken en communiceren. Daar houden wij van en daar zullen we elkaar ook zeker in vinden. In de aanloop naar vanavond hebben we daar echter nog niet veel van gemerkt. Zelfs de presentatie van het akkoord was een besloten bijeenkomst, waar enkel de pers voor was uitgenodigd. Vanavond is dan de gelegenheid dat de inwoners en de overige fracties daadwerkelijk kunnen horen, wat we eerder al in de krant hadden gelezen.

Tot zover het proces. Het gaat tenslotte meer om de inhoud. 

Inhoudelijk schrokken we van de toon aan het begin van het document. Door te suggereren dat dit nieuwe bestuur IJsselstein in een zorgelijke situatie heeft aangetroffen, wordt onzes inziens de enorme inzet van onze medewerkers ondergewaardeerd. Zij zijn het die, ondanks de turbulente situatie waar ze in zijn gebracht, veerkracht hebben getoond om IJsselstein bestuurbaar te houden. D66 hoopt dat zij nu in een wat rustiger vaarwater komen..

Voorzitter, met zulke ambitieuze verkiezingsprogramma’s, duidelijke campagnetaal, klinkende slogans en twee maanden brainstormen, schrijven, doorrekenen, bijschaven en doorrekenen van het voorliggende akkoord, zijn wij toch wel teleurgesteld. Het eerste dat bij onze fractie opkwam toen we het document gelezen hadden, was ‘weinig concreet en weinig visie’. 

Gaan ze hier nou de inwoners van IJsselstein mee belonen voor hun stem op 21 maart jongsleden? We hadden graag gelezen wat de coalitie wil met IJsselstein. We zien een opsomming van beleid waar al een besluit over genomen is. We zien hier nauwelijks prioritering in. Wat willen deze partijen met IJsselstein? En waarom wordt in de opsomming de stadsvisie niet genoemd? Ik zou hier graag antwoord op krijgen. 

Uiteraard waren wij als D66 erg benieuwd naar de paragraaf over gratis parkeren. Dit was toch wel de grote verkiezingsbelofte van de LDIJ. We lezen nu dat de eerste twee uur gratis zullen worden. Zowel op straat als in de garages. Wij houden ons hart vast voorzitter. De basis voor het gereguleerd parkeren was immers een autoluwe binnenstad. We verwachten dat bezoekers van buiten en van binnen IJsselstein nu de binnenstad in zullen rijden, op zoek naar een gratis plekje, wat nauwelijks beschikbaar zal zijn. 

Ik heb hier wel één concrete vraag over aan de LDIJ. Waarom wacht u vier jaar met het evalueren van deze keuze? Waarom legt u niet voor de verkiezingen van 2022 verantwoording over uw keuze af aan de inwoners?

Het lijkt allemaal kommer en kwel voorzitter, maar dat is het toch niet. We zijn blij dat deze coalitie grote delen van het reeds ingezette beleid intact laat. Ook het concrete plan om van de rotonde bij de carpool een turborotonde te maken, lijkt ons een goede oplossing om de ontsluiting van IJsselstein te bevorderen.

We zien vier kandidaat wethouders. Een gemêleerd gezelschap, waar het enthousiasme van afstraalt. Ik wil hen op voorhand al feliciteren met hun benoeming en wens hen veel succes en wijsheid toe. Zij zullen er een zware dobber aan hebben om richting en prioritering aan dit akkoord te geven. D66 zal positief kritisch met dit college het debat aangaan als het gaat over die prioritering en de financiële dekking die daarbij hoort.

Wij willen dit college ook graag een opdracht meegeven: Zoek de samenleving op, werk aan een brede steun, werk met regiegroepen en zoek naar een breed draagvlak binnen de Raad en niet enkel bij twee partijen. 

Wij wensen deze coalitie en dit college nogmaals veel wijsheid en energie toe. 

Het rommelt en dondert in IJsselstein, maar dat heeft het al eerder gedaan. Wij zijn er van overtuigd dat we de constructieve weg omhoog weer met elkaar in kunnen slaan.