Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 juli 2018

Kennismakingsbijeenkomst Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht

Op 20 juni 2018 vond de kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe bestuursleden van GGDrU plaats. Ook waren een aantal raadsrapporteurs aanwezig. Voor IJsselstein zijn Peggy Adema en Sarah Zandstra door de gemeenteraad aangesteld. Doel van deze bijeenkomst was een eerste kennismaking met de werkzaamheden van de GGDrU voor de nieuwe bestuurders. Hier volgt een sfeerimpressie.

Inleiding

Het programma van de bijeenkomst bestond uit verschillende presentaties en pitches over de vier pijlers van de GGD. De directeur Publieke Gezondgeid (DPG), Nicolette Rigter begon met een korte introductie waarin zij kort uiteen zette waar GGDrU voor staat en aan werkt. Voor de inwoners van regio Utrecht en toekomstige generaties, samen met anderen, wordt gewerkt aan een gezond en veilig leven. De GGD werkt aan een samenleving, waarin iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen en gezonde keuzes te maken, en waarin gezondheidsbedreigingen alert worden gesignaleerd. Gezondheid en preventie zijn daarbij de sleutelwoorden in alles wat de GGD doet.

Vier pijlers van de GGDrU

De GGD in vogelvlucht

De bestuurders werden in kleine groepen rondgeleid langs verschillende pitches en presentaties. 

In vogelvlucht werden zij meegenomen in de gemeenschappelijke regeling, gezondheidsbescherming, de casuïstiek van de Jeugdgezondheidzorg, de taken van de GGD bij rampen en crisis, best practices van gezondheidsbevordering en zijn zij op speeddate gegaan met de toezichthouders van de kinderopvang en  Wmo-toezicht. Bestuurders werden getest op hun kennis van de Gemeenschappelijke regeling. In een animatie werd over de taken van de JGZ en het belang van preventie daarin getoond.

Gezondheidsbevordering

Werkzaamheden op het gebied van gezondheidsbevordering werden aangestipt, zoals de gegevens die vanuit de epidemiologen worden verzameld op het terrein van gezondheid en welzijn om gemeenten voor te lichten over de gezondheidssituatie van hun inwoners en ze te adviseren over geschikt beleid. Wethouders en raadsrapporteurs werden bevraagd aan de hand van foto’s naar hun motivatie en een aantal mooie voorbeelden uit de praktijk werden besproken zoals het project Nuchter Verstand, De Gezonde Wijk en B.Slim. Vragen als: is er in de monitor ook aandacht voor medicijngebruik bij de jeugd? Wat kun je als burger doen als ik in het park mijn hond uitlaat en een groep jongeren zie met diverse flessen alcohol? Neemt het percentage mensen dat rookt af? werden beantwoord.

Speeddate met toezichthouders

De toezichtstaken werden kort toegelicht aan de hand van een korte film over de Wmo en Kinderopvang waarna de wethouders en raadsrapporteurs in gesprek gingen met een aantal toezichthouders van Wmo en kinderopvang. Onderwerpen van gesprek waren o.a. de samenwerking met gemeenten en handhaving. Ook is gesproken over het calamiteitenprotocol Wmo dat te vinden is op de website van de GGDrU.

Blik op de toekomst

Tot slot is kort vooruit geblikt naar de komende periode met oog op de bestuursconferentie op

3 oktober 2018 waarin de contouren van de nieuwe bestuursagenda 2019-2022 zal worden besproken. Hierin worden de speerpunten voor de komende vier jaar vastgelegd. 

Op deze kennismakingsochtend hebben alle aanwezigen ervaren welke essentiële adviserende en toezichthoudende rollen de GGDrU voor de gemeenten heeft. De aanwezigen waren enthousiast over de ochtend en de inhoud van de presentaties. Het hoge tempo zorgde ervoor dat niet alles even uitvoerig aan de orde is gekomen; de ochtend was dan ook bedoeld als eerste kennismaking met de werkzaamheden. Graag komen de accounthouders en de DPG bij de verschillende gemeenten langs voor een verdiepend gesprek. De aanwezigen kregen een informatiepakketje mee met o.a. het overdrachtsdossier van het voormalige bestuur en het handboek voor nieuwe bestuursleden van de GGDrU. 

Met dank aan Nicolette Rigter (DPG) voor het toesturen van het verslag van deze impressie, ingekort door Peggy Adema