Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 juli 2018

Ouderenmishandeling in de actualiteit

Afgelopen juni waren raads- en commissieleden uitgenodigd voor een middag in congrescentrum in Amersfoort om te discussiëren over ouderenmishandeling. De zaal zat vol met thuiszorgmensen en een enkel raadslid. Namens de IJsselsteinse gemeenteraad waren daar Nico Slob (LDIJ) en Peggy Adema (D66). 

De middag begon met een actuele, confronterende toneelvoorstelling over ouderenmishandeling in een verzorgingshuis. In de voorstelling Broos werden door acteurs (waarvan enkelen boven de 80 jaar!) voor iedereen herkenbare situaties gespeeld. Soms moeilijk te herkennen waar de mishandeling begon. Hierbij moet je denken aan knijpen, slaan, treiteren, uitschelden, bestelen of te weinig eten geven. De voorstelling nodigde uit tot medeleven, verontwaardiging en boosheid, met een lach en een traan. 

Petje af voor Theatergroep DRANG, die met deze voorstelling deze vormen van mishandeling zo herkenbaar en inzichtelijk maakte. 

Angst en schaamte maken ouderenmishandeling niet gemakkelijk erover te praten. Toch is het wél belangrijk erover te praten, want uit onderzoek blijkt dat zeker 5% van de ouderen ermee te maken krijgt.

Deze middag was niet alleen verhelderend voor thuiszorgmensen en (huis-)artsen, maar ook voor medewerkers in zorginstellingen, mantelzorgers, begeleiders en bestuurders, zodat alle betrokkenen mee het probleem herkennen en onderkennen en daar ook preventief hun maatregelen op kunnen nemen.

We leerden die middag dat Veilig thuis Utrecht, als onderafdeling van Samen Veilig Midden Nederland, een Signaleringslijst Ouderenmishandeling ontwikkelde. Voor zorgverleners een handig hulpmiddel om te herkennen wanneer er sprake kan zijn van lichamelijke- of psychische mishandeling, verwaarlozing, financiële uitbuiting of seksueel misbruik.

Zo is er ​om te voorkomen dat financieel misbruik plaatsvindt, onder andere een Checklist ontwikkeld om voor ouderen hun financiële zaken zo te regelen dat de kans op misbruik zo klein mogelijk is.

Voor mantelzorgers kan de zorg te zwaar worden, waardoor grenzen worden overschreden en hulp geboden is om escalatie, in welke vorm van mishandeling dan ook, te voorkomen.

Een vruchtbare middag met zinvolle discussies, die per onderwerp niet in het kort in deze impressie samen te vatten zijn.

We leerden dat, als er ook maar een vermoeden is, of als je getuige bent van ouderenmishandeling of verwaarlozing, je aan de bel kunt trekken bij de bekende adressen als huisarts, welzijnsorganisaties, steunpunten mantelzorg enz. 

Het centrale meldpunt kindermishandeling is recent ook opengesteld voor meldingen van huiselijk geweld én ouderenmishandeling. Melden kan eventueel ook anoniem.

Mocht je meer willen weten over ouderenmishandeling kijk dan eens op www.veiligthuisutrecht.nl

Het meldpunt is Veilig Thuis 0800 2000. Want, zolals het motto van Veilig Thuis luidt: Geweld stopt niet vanzelf!

Peggy Adema (D66)