Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 september 2018

D66-commissielid Peggy Adema bij de opening van Gendervrij bij MIJ

Beste mensen,

Op de eerste plaats wil ik Bert Murk, de directeur van dit mooie museum en zijn vaste medewerkers: Amy, Nikkie, Floor en Karin erg bedanken dat ik hier een kort woordje mag spreken. Gendervrij bij MIJ. Mooie manifestatie, mooi gevarieerd programma. Prima idee!

Wie ik ben? Peggy Adema, al jaar en dag actief voor D66, een van de politieke partijen in deze stad. Niet onbelangrijk voor samenwerking aan deze manifestatie als uit het vervolg mijn verhaal zal blijken.

MIJ wil graag verbinden en een maatschappelijk gesprek voeren. Samen verbinden. D66 wil ook graag de grenzen verleggen en buiten de gangbare paden treden. Hoe mooi kan dat zijn. Waarom mag ik namens D66 hier een woordje doen? Nou, dat zal ik u vertellen….

In 2016 hield ik als lid van de gemeenteraad een pleidooi voor het hijsen van de regenboogvlag op 11 oktober. De jaarlijkse coming-out dag. Deze vlag was nog nooit gehesen, terwijl die al sinds 1987 symbool staat voor de LHBTI gemeenschap! In Nederland heeft het ministerie van Onderwijs al in 2009 aanbevolen deze vlag te hijsen op 11 oktober. Ik bereikte mijn doel: dat jaar werd de vlag voor het eerst gehesen in IJsselstein en sindsdien doen we dat elk jaar.

Begin 2018 gebeurde er ineens van alles tegelijk. Alle politieke partijen in Nederland kregen van het Cultuur en Ontspanningscentrum, het COC het verzoek om, in het kader van de opkomende verkiezingen een formulier in te vullen. Het regenboogformulier. Per politieke partij en per gemeente ontstond met al die formulieren een kieswijzer. Met deze kieswijzer, kon deze LHBTI gemeenschap per gemeente een keuze maken voor hun voorkeurpartij.

In IJsselstein reageerde D66 onmiddellijk en Groen Links volgde. Deze partijen zullen zich de komende zittingsperiode binnen IJsselstein inspannen voor de komende vier jaar. 

Bijna tegelijkertijd was hier in MIJ een nieuwjaarsreceptie. Bert Murk hield een klinkende toespraak waarin hij onder andere aankondigde dat er rond deze tijd in 2018 een manifestatie zou plaatsvinden: Gendervrij bij MIJ. Bij mij viel het kwartje meteen en ik sprak Bert al snel na die receptie aan. De puzzelstukjes vielen in elkaar. Verbinden, samen doen. We bespraken dat er in IJsselstein echt nog wel wat moet gebeuren om buiten de gangbare paden te treden, normen, waarden en vooringenomenheid rond de LHBTI gemeenschap veranderen. We vulden daarom sámen het regenboogformulier in en beloofden elkaar ons te verbinden in een gezamenlijk streven gedurende deze manifestatie. Burgers verbinden: daar kan de lokale politiek een positieve bijdrage aan leveren. Mooi gefaciliteerd door dit Museum. Wij, D66 verbonden ons aan deze manifestatie en namen op ons om bij minstens drie dialoogtafel-donderdagen sprekers aan te dragen met onderwerpen die ertoe doen. Dat lijkt te lukken. Ervaringsdeskundigen gaan in gesprek met de IJsselsteinse burgers met een door henzelf gekozen onderwerp aan de dialoogtafel.

In het kort zijn dat: op 25 oktober: Pien van Klingeren en Saskia Roozenboom, twee jonge studenten die het lef hebben om het te hebben over: Hoe wordt een stad LHBTI – vriendelijk? Ik weet niet wat ze precies gaan vertellen, maar aan de hand van stellingen zijn ze erg geïnteresseerd in, hoe kan het ook anders, bijvoorbeeld jongeren en hun omgang met hun ouders. Met name Pien staat dicht bij de politiek vanwege haar studie en heeft daar ideeën over.

27 oktober: Corine van Dun, een Transgender van de bovenste plank, die het hele proces heeft doorgemaakt en ook mee adviseert aan de tweede kamer. Zeker even googelen, zodat je zelf haar staat van dienst kunt lezen in politiek den Haag en op lokaal niveau. Zij is niet verbonden aan een dialoogtafel, maar zal een unieke voordracht houden op een door haar gekozen avond.

Op 1 november hoop ik voor de I van LHBTI,  Intersekse voor u een spreker te kunnen ontvangen die heel veel weet over seksediversiteit. Het is nog even de vraag of zij de tijd vrij kunnen maken, want ze worden overstelpt met verzoeken. Waarom intersekse? Ik werkte een halve eeuw in de gezondheidszorg waarvan de eerste 25 jaar als kinderverpleegkundige. In die tijd heb ik heel wat kinderen geboren zien worden waarvan helemaal niet vaststond welk geslacht die baby’s hadden. Ze kregen van de ouders wel een jongens/of meisjesnaam omdat dat gebruikelijk was. Hoe is het met deze jonge kinderen van toen?

8 november, last but not least zal de Voorzitter van het COC Midden Nederland.  Simon Timmerman gaat zich met u afvragen hoe de politieke partijen die in IJsselstein het regenboogakkoord tekenden nu verder gaan.

Zó komt het dus dat ik hier namens D66 mag staan.

We hopen op een grote opkomst tijdens de bijeenkomsten bij de dialoogtafels. Er valt altijd wat te leren. Zeker in IJsselstein waar deze gemeenschap tot nu toe wel erg onderbelicht is geweest.

Ik dank u wel!