Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 juli 2019

De hele keten in beeld: de breedte van het sociaal domein

Op 15 juli 2019 bezocht Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) de gemeente IJsselstein. Tijdens het bezoek sprak Rens met lokale organisaties die actief zijn in de financiële zorgverlening, armoedebestrijding en het jeugdteam. Met inout van de professionals was er een levendig gesprek.

Van breed naar versmallen

Bernadette Ghijssen(sociaal team) sprak over de decentralisaties van 2015 die destijds voortreffelijk zijn opgepakt . Zij maakt zich wel zorgen om alle opgaven die er vanuit Den Haag nog komen en of Ijsselstein deze aan kan.  Nu is er nog de mogelijkheid om de klant centraal te stellen en maatwerk te leveren. .

Jeugdteam: Het gezin benaderen

Er is goede samenwerking tussen het Sociaal Team en het Jeugdteam. Met name voor de groep die de leeftijd van 18 nadert. Vanaf 17 en een half wordt samen opgetrokken om de overgang soepel te laten verlopen. Astrid Gelmers, teamleider jeugd team, gaf aan dat er steeds vaker naar hele gezinnen wordt gekeken  bijvoorbeeld bij Financiële problemen Gedragsverandering op dit gebied kost tijd.

‘Wat wil je nu zelf?’

Ook de WIL (werk en inkomen Lekstroom) heeft een nauwe samenwerking bijvoorbeeld door Een medewerker die  fulltimebij de teams gedetacheerd is . Er  wordt volop ingezet op de brede toegang voor schuldhulpverlening.,doet de WIL mee aan onderzoek en een pilot om meer naar persoonlijke behoefte van klanten te kijken. ‘wat wil  de klant  nu zelf?’. In het gesprek wordt meer tijd besteed aan de klant. Daardoor is er sprake van minder uitval en ook de kans op recidive neemt af, zo is de verwachting.

ook doen zij  mee aan onderzoek naar een effectieve budgetcursus. De Wageningen Universiteit doet onderzoek naar een effectieve vorm van budgetcursus waar ook (net als bij schuldhulp) de behoefte vanuit de klant centraal staat. Petra Schellekens gaf aan dat de eerste resultaten, die in oktober worden verwacht, positief lijken te zijn

Kinderen bellen zelf

Speciaal voor de behoeften van kinderen, is Stichting Leergeld actief in IJsselstein. Zij proberen  ieder kind een kans te geven om zich te ontwikkelen. Voorzitter Ton Kwakkel gaf een cijfermatig overzicht en daaruit concludeerde hij ook dat Leergeld de doelgroep steeds beter in beeld heeft. Dat kan zijn om zwemles of een fiets te geven maar ook om een uitzonderlijk dans/muzikaal talent te ondersteunen of simpelweg voor deelname aan de IJVO.

EIdeen zouden kunnen zijn kinderen zelf inspraak te geven. Kinderen van het voortgezet onderwijs bellen soms zelf met een vraag maar de meeste gesprekken vinden plaats met de ouders.

Vrijwilliger nodig; vrijwilliger worden

Welzijnsstichting Pulse had een cliënte gevraagd om haar persoonlijke verhaal te vertellen. Birgit den Hartog vertelde namens Pulse over ‘financiën op orde’ Haar cliënte vertelde dat zij vanwege verminderd zicht niet meer kan werken en ook behoefte heeft aan een vrijwilliger die af en toe (letterlijk) meeleest. Maar ze vertelde ook ze dat niet stil kon zitten en omdat zij Tigrinya (een taal uit Eritrea) kon spreken is zij nu zelf als tolk actief voor drie(!) verschillende lokale organisaties!

Bijzondere locatie;

Het bezoek vond o.a.plaats in ‘De Centrale’, een prachtig burgerinitiatief. ‘De Centrale fungeert als paraplu voor diverse initiatieven’ vertelde mede-initiatiefnemer Mariken Hornman. Helaas wil de gemeente niet meedenken voor een nieuwe locatie en zal de Centrale in de huidige vorm haar deuren per 1 oktober sluiten. Mogelijk dat de losse initiatieven; Repaircafé, weggeefwinkel, werkplaats, schilderen, kunstatelier, etc. afzonderlijk wel weer onderdak zullen vinden. Maar de onderlinge verbindingen, de kracht van De Centrale, gaat verloren.

D66 ziet de Krachtfabriek in Houten als een werkend voorbeeld maar staat een meerderheid in de gemeenteraad daar ook welwillend tegenover?

Ideeën en een opgave

Rens kan met onze lokale ideeën terug naar Den Haag en wellicht zelfs lokale voorbeelden uit IJsselstein gebruiken tijdens zijn inbreng in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van 10 oktober. Wat nemen wij als D66 Ijsselstein mee van deze middag? De komende tijd zal zij er scherp op toezien dat het college maatschappelijke samenwerking ondersteunt.

D66 pleit ervoor om zorg professionals zelf de afweging te laten maken welke zorg op welk moment nodig is. D66 zal er op blijven toezien dat gelden van het Ministerie die naar de gemeente worden overgemaakt ook daadwerkelijk terechtkomen bij kinderen. D66 ziet de Krachtfabriek in Houten als een werkend voorbeeld maar staat een meerderheid in de gemeenteraad daar ook welwillend tegenover? Wellicht dat de nieuwe politieke verhoudingen daarvoor ook kansen bieden.

Vragen over het bezoek van Rens Raemakers, of een idee voor de fractie? Mail de fractie via het onderste formulier op deze pagina!