Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 november 2019

Orange The World – De Campagne tegen Geweld tegen vrouwen is niet zomaar toevallig …

Is het niet te gek voor woorden dat wereldwijd één op de drie vrouwen in haar leven te maken krijgt met fysiek of seksueel geweld, óók in IJsselstein?! Is het niet te gek voor woorden dat dit in sommige landen dat zelfs 70% van de vrouwen is? Kijk voor meer informatie eens op www.orangetheworld.nl

Kunnen wïj daar wat aan doen? Ja dat kan en dat is helemaal niet moeilijk. We kunnen ons op zijn minst solidair verklaren en meedoen met deze campagne van de Orange Women. Afgelopen mei kregen alle raads- en commissieleden het verzoek mee te doen aan de campagne Orange the world tegen geweld tegen vrouwen. Deze jaarlijkse  campagne loopt wereldwijd van 25 november tot 10 december.

D66 bracht dat verzoek in de juni commissievergadering samenleving in. Het college zou na het zomerreces reageren. Een herhaald verzoek van deze vrouwen bereikte ons in september. Het college heeft nog dan nog altijd niet gereageerd. We hebben dan ook nog niet geantwoord aan deze Orange women. Wel vreemd.

Kan toch niet moeilijk zijn om een van de lampjes onder de bruggetjes, die de hele zomer groen waren te vervangen voor oranje lampjes?, de kasteeltoren die alle kleuren van de regenboog al  heeft gehad nu eens oranje te kleuren?, vrouwe Berthe bijvoorbeeld in een oranje spotlicht te zetten? Alle leden of tenminste eentje in het college een oranje stropdas? Ook goed.  Iéts anders oranje?!, ook prima. Iets. Vandaar dat D66 op 7 november j.l in de raadsvergadering een motie vreemd aan de orde van de dag indiende.

Intussen had portefeuillehouder van Domburg toevallig een paar vrouwen op zijn spreekuur gekregen. Ze zijn lid van de nationale vereniging van soroptimisten, die ook internationaal banden heeft. Soroptimist International is een wereldwijde service- en belangenorganisatie van en voor vrouwen. Er zijn 90.000 Soroptimisten, verdeeld over ruim 3000 clubs in 125 landen. Zij heeft als niet-gouvernementele organisatie (NGO) een stem in diverse organen van de Verenigde Naties en in de Raad van Europa.

Soroptimist International zet zich onder andere in voor

  • de verbetering van de rechten van de vrouw;
  • hoge ethische normen; mensenrechten voor iedereen;
  • gelijkwaardigheid, ontwikkeling en vrede door het bevorderen van goede internationale verstandhoudingen, begrip en vriendschap;
  • duurzame ontwikkeling;
  • gezondheidszorg voor moeder en kind.

De Soroptimisten maken op hun beurt weer deel uit van de Orange Women. De portefeuillehouder had een prima gesprek met de dames en wij hadden een prima motie! De motie werd met 22 stemmen vóór en éen tegen aangenomen. Als je dan ook de toren van het oude stadhuis oranje gekleurd ziet tussen 25 november en 10 december, denk dan vooral aan al die onderdrukte en mishandelde vrouwen!