Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 november 2019

Gratis parkeren bestaat niet

In de raadsvergadering van 7 november is het langverwachte parkeerbeleid van het college besproken. De LDIJ kan eindelijk haar verkiezingsbelofte inlossen. Echter een college en coalitie zit er niet alleen voor haar eigen achterban maar moet de juiste beslissingen nemen voor heel IJsselstein.

D66 is altijd voorstander geweest van een autoluwe binnenstad, fietsgebruik stimuleren en de gebruiker die betaalt. Natuurlijk begrijpen en steunen wij de ondernemers in de binnenstad. Er zijn onderzoeken die steunen dat gratis parkeren een positief effect heeft op de omzet van ondernemers in de binnenstad. Echter er zijn evenveel onderzoeken waar dit niet uit blijkt. D66 wil graag de ondernemers steunen en aankopen in de  binnenstad stimuleren. Belangrijk is die klant te trekken vanuit IJsselstein en daarbuiten. Dat kan ook op andere wijze waarbij het geld beter is besteed.

Het gelijk trekken van de betaald parkeren in de garage en daarbuiten vinden we een goede zaak die inderdaad rechtgezet moet worden. Daar kunnen we ons in vinden. In tijden van bezuinigingen is een voorstel als het voorliggende echter de wereld op zijn kop.

Het onderdeel parkeren van bewoners laten we even buiten beschouwing, hoewel we het een rommelig verhaal vinden. Oncontroleerbaar voor wat betreft het parkeren op eigen terrein en daarnaast wordt het autogebruik niet teruggedrongen door deze voorstellen. Een eigen plek tegen een gering bedrag dat willen niet alleen bewoners van de binnenstad, daar willen autobezitters in de andere wijken ook wel voor betalen.

€ 385.000 vragen voor gratis parkeren, dat betekent meer dan € 10 per inwoner per jaar. Zodat andere mensen met de auto een boodschap kunnen doen en jij op de fiets gaat. De fiets die je niet fatsoenlijk kunt parkeren vanwege gebrek aan goede voorzieningen. Rommelig parkeren voor de winkels in plaats van stimuleren en waarderen van mensen die op de fiets hun boodschap komen doen.

Als D66 willen we graag mensen die van buiten IJsselstein komen faciliteren. Dat willen we doen door niet de 12 uur maar het 3een 4uur gratis te laten parkeren. Dan blijven mensen langer en geven ze meer geld uit. Een wens die al vaker door de BIZ geuit is om mensen met elkaar, gemeente en ondernemers langer in IJsselstein te laten verblijven.

In tijden waarin het geld tegen de plinten klotst zouden wij niet voor dit voorstel zijn maar kunnen we ons er nog iets bij voorstellen. Helaas is dat op dit moment niet het geval. Echter wanneer er bezuinigingen voorgesteld worden op het sociaal domein, de zwakste schouders, of de kinderen die we moeten beschermen en ondersteunen dan kunnen wij een dergelijk voorstel niet omarmen.

Om tegemoet te komen aan de wensen van inwoners en ondernemers heeft D66 voorgesteld om de 12 uur gratis parkeren te schrappen uit het voorstel en daarvoor in de plaats het  3een 4uur gratis parkeren in te voeren.