Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 november 2019

D66 stemt tegen financieel onzekere begroting IJsselstein 2020

Donderdag 07 november heeft de gemeenteraad van IJsselstein, met de kleinst mogelijke meerderheid van 12-11, de begroting voor 2020 goedgekeurd. Met veel onzekere aannames heeft het college, 2,5 miljoen euro omgebogen en geld vrijgemaakt om structureel 3 ton te besteden aan het gratis parkeren van het eerste en tweede uur in de parkeergarages. Gezien de zeer onzekere vooruitzichten over de financiering van de jeugdzorg, vindt D66 dit onverantwoord.

De fractie van D66 heeft dan ook tegen deze begroting te gestemd. Voor de begroting stemden de VVD, LDIJ en PvdA. Door de stem van de PvdA had deze minderheidscoalitie net genoeg steun. Verbaas u niet, maar verwonder  u enkel.

Hieronder leest u het betoog van D66-fractievoorzitter Jos Pel tijdens de raadsvergadering:

 

Voorzitter, collega’s, vrienden van de pers en toehoorders,

Vanavond nemen we, als gemeenteraad van IJsselstein, een besluit over de begroting voor 2020. Het voorliggende document is wat onze fractie betreft weer zeer toegankelijk. De ambtenaren verdienen en krijgen onze complimenten voor het feit dat ze dit, ondanks de vele aannames, helder op papier hebben gezet.

Wij danken de medewerkers ook voor het aanleveren van de zogenoemde groslijst van mogelijke bezuinigingen die vanuit de organisatie waren geformuleerd. Het blijft toch bijzonder dat het college, tijdens de behandeling van deze begroting tijdens de commissievergaderingen, het bestaan van deze lijst verzweeg en zelfs ontkende.

Er werd ons verzocht om geen algemene politiek beschouwingen te houden. Maar voorzitter, dat is vrijwel onmogelijk. Er zitten zoveel politieke keuzes en onzekerheden in deze begroting en dit college geeft met deze begroting zo duidelijk aan welke koers we opvaren, dat we daar wel op moeten reageren.

Wij zien dat het eigen vermogen van IJsselstein zorgelijk laag wordt en daarmee de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen de, door ons als raad gestelde kritische grenzen allang zijn gepasseerd. Wij zien dat met veel kunst -en vliegwerk, met veel bravoure en blijmoedig, een meerjarenbegroting wordt gepresenteerd, die maar net sluitend is. Er blijft ook nauwelijks iets over om te sparen voor de toekomst. De enige ruimte die wij nog zien is het verhogen van de lokale belastingen. Ik ga die vraag niet stellen, want ik krijg toch het antwoord dat het allemaal goed komt.

De grootste zorgen die D66 heeft met deze begroting zijn de ombuigingen die worden ingeboekt op een heel onzeker en voor ons belangrijk terrein; het sociaal domein. De inwoner die het meest kwetsbaar is, mag niet de dupe worden van het opportunisme van dit college. Wij zien dat dit college ook enorm worstelt met de onzekere kosten die met name de jeugdzorg met zich meebrengt. Wij waarderen de inzet van de verantwoordelijk portefeuillehouder om hier grip op te krijgen. Wij steunen hem hier ook in. Ook wij willen in rustiger water komen, maar zien ons niet tegen deze krachtige stroom oproeien, laat staan de waterval in omgekeerde richting nemen.

Voorzitter, wij hebben de zoektocht naar geld gevolgd en dit bij de behandeling in de commissies en de besluitvorming rond het parkeren flink bekritiseerd. Ondanks de besluiten die zijn genomen en de stevige woorden die zijn gevallen, zien wij dat dit college, deze coalitie, net als de andere fracties eigenlijk maar één belang heeft; IJsselstein en haar inwoners. We doen nog een keer een beroep op dit college om, in deze onzekere tijden, geen grote wijzigingen in het staande beleid te doen. Probeer te consolideren, waarna er echt vooruit gekeken kan worden.

Het CDA heeft een groot aantal amendementen ingediend om de ombuigingen meer realistisch te maken en te bestendigen voor de toekomst. Ik voorzie een lange schorsing om de standpunten te bepalen. Vorig jaar hebben wij tijdens de behandeling van de begroting 2019 het college gevraagd naar de kaders te kijken, die dit college ziet om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. Wij hebben eigenlijk geen idee of er iets van datgene wat vorig jaar is bediscussieerd is meegenomen door het college. Als ik terugkijk, durf ik te stellen dat het enige kader dat dit college echt heeft gehanteerd kan worden samengevat in drie ton structureel. Alles is daarop gericht.

Voorzitter, wat kunnen we in het voorjaar verwachten? D66 is nu al erg nieuwsgierig naar de voorjaarsnota, waarin de bijsturing plaats gaat vinden en de septembercirculaire is verwerkt. We maken ons veel zorgen om de verkeerde besluiten die dan nu al, met deze begroting, gemaakt zullen worden. Ik voorzie hele grote uitdagingen waar we als IJsselstein mee te maken gaan krijgen.

D66 zal daar, samen met de Raad, haar kaderstellende, controlerende en uiteraard volksvertegenwoordigende rol in oppakken. Dank u wel