Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 december 2019

Invoering JA/JA sticker nog een stap te ver voor IJsselstein

College IJsselstein en deel van de gemeenteraad is behoudend en ambitieloos

Invoering JA/JA sticker nog een stap te ver voor IJsselstein.

Wat is er gebeurd?

Donderdag 12 november heeft de fractie van D66 bijgaande motie ingediend. Er waren onvoldoende gemeenteraadsleden die de motie ondersteunden.

Met deze motie wilden we de verantwoordelijkheid voor het ontvangen van reclamefolders bij onze inwoners houden en het volstoppen van de brievenbus met dit drukwerk enkel toe te staan als er een JA/JA sticker op de bus is geplakt.

Wat houdt de ja/ja- sticker in?

De ja/ja-sticker is een brievenbussticker die op de brievenbus geplakt wordt door huishoudens die ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen (opt-in-systeem). Geen sticker betekent geen ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Waarom is deze motie ingediend?

Op dit moment wordt met een opt-out systeem gewerkt: iedereen krijgt ongeadresseerd reclamedrukwerk in de bus, tenzij er een nee/nee-sticker op de brievenbus is geplakt.  Dit heeft tot gevolg dat ongeveer 30% van de folders voor niets gedrukt, voor niets vervoerd, voor niets ingezameld en te slotte voor niets verwerkt wordt. * Simpelweg omdat een deel van de folders rechtstreeks ongelezen bij het oud papier terecht komt. Dit is een verspilling van papier, energie en geld en heeft een onnodige milieu-impact.

De kosten voor het verwerken van al het papier komen voor rekening van de inwoners middels de afvalstoffenheffing. De verspilling kost dus niet alleen de gemeente, maar ook de inwoners geld.

Wat betekent de ja/ja-sticker voor de inwoners?

Veel inwoners waarderen de wekelijkse folders in de brievenbus. Zij vinden het fijn om een overzicht te hebben van de wekelijkse aanbiedingen in IJsselstein of omliggende gemeenten, zodat ze daar zo voordelig mogelijk kunnen winkelen. Die mogelijkheid zou blijven door een ja/ja-sticker op te plakken.

Alleen inwoners die geen sticker op de brievenbus hebben én die de folders willen blijven ontvangen zouden een ja/ja-sticker op moeten plakken. Voor de overige inwoners veranderde er niets.

Wat zou dit voor de ondernemers betekenen?

Ondernemers moeten ook in de toekomst hun klanten kunnen bereiken op de manier waarop zíj dat willen. Sommige, vooral de kleinere, ondernemers doen dat steeds meer, of zelfs uitsluitend, online. Sommige ondernemers doen dat via huis-aan-huisbladen of verenigingsbladen. Anderen, vooral franchisenemers, doen dat met folders. En die keuzevrijheid moet er blijven.

De motie verzocht dan ook met ondernemers en andere belanghebbenden te overleggen voordat het College met een voorstel zou komen. Voor de ondernemers die van folders gebruik maken is het van belang dat de inwoners goed geïnformeerd worden en dat de ja/ja-sticker makkelijk verkrijgbaar is.

Wat betekent dit voor het gratis huis-aan-huis blad?

De motie deed daar concrete uitspraken over en verzocht het College in gesprek te gaan met belanghebbenden en voor huis-aan-huisbladen en voor lokale non-profit organisaties, zoals bijvoorbeeld de Oranjevereniging, een uitzondering te maken.

Hoe nu verder?

D66 IJsselstein zal actief de NEE/NEE sticker gaan promoten, om zo toch de verspilling van papier aan te pakken.