Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 januari 2020

IJsselstein stelt actieplan laaggeletterdheid op

Tot twee keer toe heeft D66 een notitie geschreven waarin aandacht wordt gevraagd voor het probleem van laaggeletterdheid in IJsselstein. In de commissievergadering van 14 januari 2020 heeft wethouder Roks toegezegd een actieplan laaggeletterdheid op te zullen stellen. De D66 fractie is blij met deze toezegging. “Eindelijk staat laaggeletterdheid op de agenda van de raad. Met het actieplan kunnen we concreet aan de slag om laaggeletterdheid te bestrijden”.

Dat die bestrijding hard nodig is blijkt wel uit de cijfers. In IJsselstein leven zo’n 1779 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat zijn er veel te veel. Er komt nu een actieplan om dit aantal zo snel mogelijk naar beneden te krijgen.

D66 hecht zeer veel waarde aan goede taalontwikkeling. Taalontwikkeling is een basisvoorwaarde om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Beheersing van taal vergroot de zelfredzaamheid en het vergroot de kans op het aanleveren van sociale en digitale vaardigheden.

In IJsselstein worden al diverse maatregelen genomen om laaggeletterdheid te verkleinen. Bijvoorbeeld in het Taalhuis werken diverse organisaties samen om iedere inwoner een passend taalaanbod te doen, namelijk Bibliotheek Lek en IJssel, Vluchtelingenwerk en Pulse. Met de toezegging van de wethouder komt er 1 programma onder verantwoordelijkheid van 1 wethouder waarin alle maatregelen integraal worden opgenomen. Dat maakt de kans op het bereiken van resultaten veel groter. Ook kunnen we als raad dan nauwgezet bijhouden wat nodig is om het aantal laaggeletterden naar beneden te krijgen.