Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 februari 2020

Op weg naar een toekomstbestendig theater

Er wordt door de gemeente IJsselstein hard gewerkt om de toekomst van het Fulcotheater veilig te stellen. Dat bleek uit de informatie die de raad kreeg van wethouder Roks na afloop van de gemeenteraad van IJsselstein van 30 januari 2020.

De gemeente en Stichting Fulcotheater zijn in goed en constructief overleg om er voor te zorgen dat het Fulco ook in het seizoen 2020-2021 een theaterprogrammering kan aanbieden. Voorts wordt op dit moment gewerkt aan het aantrekken van een ad interim directeur.

De gemeente is bezig, in nauw overleg met Stichting Fulcotheater, om scenario’s op te stellen waaruit de raad in november 2020 kan kiezen om de toekomst van het Fulcotheater veilig te stellen. Daaraan voorafgaand zal de raad per fase op de hoogte worden gehouden van de voortgang.

Daarmee is het College bezig uitvoering te geven aan de door D66 ingediende, en door de overgrote meerderheid van de raad ondersteunde en ondertekenende, motie van 7 november 2019. De fractie van D66 volgt deze ontwikkelingen zeer nauwlettend en is blij met de goede voortgang die op dit moment wordt gemaakt.