Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 februari 2020

D66 stelt vragen naar aanleiding van berichtgeving Westfort Vleesproducten

D66 is trots op IJsselstein en op de IJsselsteinse ondernemers. Wij balen er dan ook enorm van dat berichtgeving over één van onze grootste lokale werkgevers negatief afstraalt op onze stad. Naar aanleiding van recente berichtgeving maakt D66 zich ook zorgen om het dierenwelzijn bij Westfort Vleesproducten.

D66 heeft het college schriftelijk gevraagd de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Is het college bekend met het nieuwsitem “Undercoverbeelden slachthuis: varkens hard geslagen en aan staart weggesleept” van RTL en aanverwante (lokale) berichtgeving?
  2. Kan het college ingaan op deze berichtgeving? Specifiek verzoekt D66 om aan te geven of zij op de hoogte is van (vermeende) overtredingen en de aard en ernst daarvan.
  3. Kunt u aangeven wat de (mogelijke en financiële) gevolgen van deze overtredingen zijn voor Westfort?
  4. Is het college van mening dat dit soort misstanden voorkomen moet worden?
  5. Ziet zij voor zichzelf een rol om het gesprek aan te gaan met Westfort? Zo ja, welke rol, zo nee, waarom niet?
  6. Heeft het college inmiddels contact gehad met Westfort naar aanleiding van de berichtgeving? Wat zijn de uitkomsten van dit/deze gesprekken en welk gevolg wordt hieraan gegeven?

D66 is zich er van bewust dat het college niet de toezichthouder is voor deze sector, dat toezicht wordt uitgevoerd door de NVWA. Een kritisch rapportage eind 2019 in opdracht van de Minister van Landbouw heeft aangetoond dat effectief toezicht onder druk staat.

  1. Is het college voornemens, voor zover dat nog niet gebeurd is, om contact op te nemen met de toezichthouder? Zo ja, wat is er besproken en welke afspraken zijn gemaakt? Indien nee, waarom niet?
  2. Wat zijn de mogelijkheden voor de lokale overheid om op te treden tegen dit soort misstanden?
  3. Zijn er wat het college betreft directe of indirecte gevolgen voor de verdere uitbreiding en lokale ambities van bedrijven waarbij sprake is van misstanden? Kan het college ook specifiek aandacht geven aan de uitbreiding van Westfort, zijn daar voorwaarden aan verbonden op het gebied van dierenwelzijn?