Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 februari 2020

D66: college zelf op zoek naar de meerderheid

Dat het college voor haar voorstellen op zoek moet naar een meerderheid in de raad vindt D66 een goede zaak. Daarmee reageert D66 op het persbericht van VVD en LDIJ over het afronden van ‘ronde 1’. ‘Vol goede moed hebben we deelgenomen aan de gesprekken om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor een raadsbreed akkoord ‘ aldus Jos Pel, fractievoorzitter.

VVD en LDIJ willen graag over dossiers doorpraten met vijf partijen waaronder D66. De SDIJ en Lijst Willems zijn afgevallen. D66 denkt dat het goed is dat er nu een stabiel bestuur is, dat goed is voor IJsselstein.

Dat het college door een minderheid gesteund wordt is wat D66 betreft geen probleem. Het is juist goed voor het transparant besturen van IJsselstein. Het past bij het dualisme binnen de gemeentepolitiek en zorgt voor een goed openbaar debat over voorstellen. Daarnaast wordt ook zichtbaar waar de raadsfracties voor staan zoals we bijvoorbeeld zagen bij het voorstel parkeren dat het dankzij de PvdA haalde.

We zien ondanks het verlies van een meerderheid een stabiel bestuur en we gaan ervan uit dat dat zo blijft. D66 wil geen wisseling van wethouders voor eigen politiek gewin. Ook goede plannen van het college zoals bijvoorbeeld de woonvisie worden nu al gesteund. D66 steunde het plan en heeft o.a. wel extra aandacht gevraagd voor de bouw van sociale huurwoningen.

IJsselstein verkeerd in een financieel lastige situatie. Fractievoorzitter Jos Pel: ‘Het coalitieakkoord heeft vol gestaan met cadeaus (gratis parkeren en afschaffen hondenbelasting) die we helemaal niet kunnen betalen. Dit beleid maakt dat het college uiteindelijk wel met een voorstel zal moeten komen om de OZB te verhogen’. We liggen nu al onder een vergrootglas bij de provincie die toezicht houdt op de financiën. De bezuinigingsvoorstellen op de jeugdzorg vindt D66 niet realistisch.

D66 vindt het daarom goed dat er in het openbaar wordt gedebatteerd over de voorstellen van het college. Als het college zelf behoefte heeft aan een meerderheid tot de komende verkiezingen dan spreken wij daarover graag met het college en alle andere partijen in de komende raadsvergadering. Dan is er meteen de mogelijkheid om te onderzoeken of er een mogelijkheid is om te komen tot een raadsbreed akkoord voor IJsselstein waar we de komende twee jaar mee vooruit kunnen.