Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 mei 2020

Vragen van D66 m.b.t. Covid-19-aanpak binnenstad en ondernemers

De Gemeenteraad, dus ook de fractie van D66, wordt door het college goed op de hoogte gehouden van de maatregelen die worden genomen om met elkaar grip te krijgen en houden op het Covid-19 virus. Onze lokale ondernemers werken, ondanks alle beperkingen, door en we zien take-aways, voorraadverkoop, pop-up concerten, en tal van andere nieuwe initatieven. D66 vindt dat we daarbij goed moeten blijven kijken welke mogelijkheden er zijn binnen de geldende regels.

We zouden graag zien dat onze ondernemers, zowel de commerciele als de culturele, daarbij ondersteuning krijgen. We zien dat hier met enige regelmaat haperingen in optreden en hebben daarom de volgende vragen:

 1. Bent u bereidt het huidige “Kernteam” bestaande uit de gemeentesecretaris, wethouder Roks en de burgemeester uit te breiden met alle leden van het college om zo een evenwichtige verdeling van belangen (waaronder economisch en culturele belangen) te hebben bij het maken van keuzes?
 2. Waar kunnen ondernemers zich melden met hun creatieve oplossingen?
 3. Waarom kreeg één bloemenkraam een ontheffing om te handelen en werd de andere niet geinformeerd over deze mogelijkheid?
 4. Is de ondernemersvereniging betrokken bij het besluit om de markt naar Het Podium te verplaatsen?
 5. Waarom gaan niet alle kramen naar Het Podium, maar blijven er een drietal op de Overtoom?
 6. Hoe trekken we klanten naar een externe locatie als Het Podium en welke gevolgen heeft dit voor de binnenstad?
 7. Hoe ziet de marsroute van IJsselstein eruit? Welke beslissingen kan het kernteam nemen en ligt er een tijdslijn?
 8. Bent u van plan fysieke beperkende maatregelen in te voeren in de Binnenstad, zodat onze inwoners zich eenvoudiger aan de anderhalve meter kunnen houden?

Met betrekking tot getroffen ondernemers

Binnenstad:

 1. Vergunningsregels betrefffende terrassen zijn niet te handhaven. Komen ondernemers samen tot een oplossing dan mag dat? (veiligheidseisen in acht nemend uiteraard)
 2. Is het mogelijk tafels voor een leegstaande winkel, of bijvoorbeeld een kledingwinkel (met toestemming) een tafeltje van de buurman voor de deur te laten plaatsen om zo het aantal tafels en de omzet van de horeca te vergroten? Tevens een belangrijk aspect om de binnenstad die het ook voor Corona al moeilijk had interessant te houden voor klanten.
 3. Mogen ondernemers buiten meer tafeltjes plaatsen, denk bijvoorbeeld aan KingsDish, dat het landelijke nieuws haalde, als kleinste restaurant?
 4. Hoe staat het met de mogelijkheden voor grote(re) terrassen op Vingerhoekhof, Het Podium, parkeerplaatsen aan de Schuttersgracht? Is men dit momenteel bijvoorbeeld in overleg met de ondernemers aan het onderzoeken?
 5. Welk contact is er met de BIZ BIJ over de maatregelen en worden deze in afstemming gecommuniceerd? Hoe gaat dit en naar wie?
 6. Wij verzoeken de portefeuillehouder in nauw overleg te gaan met de ondernemers van de markt. Welke mogelijkheden zijn er in de winkelstraten? Kan de markt meer worden uitgesmeerd in de binnenstad of hebben de marktkooplui zelf andere voorstellen?

Winkels buiten de binnenstad:

 1. Op welke manier is hier overleg met de winkeliers? Welke behoefte is er en waarom kan daar wel/niet aan worden voldaan?

Evenementen:

 1. Zijn er drive-in evenementen op Het Podium of andere locaties wat betreft de gemeente toegestaan?
 2. Welke regels moeten er eventueel voor worden aangepast?

Hoe staat het college tegenover:

 1. Inhuren van zzp’ers en kleine MKB bedrijven, voor opdrachten die toch nog op de planning stonden voor 2020.
 2. Het in kaart brengen van lokale vraag en aanbod en vooral het met elkaar in contactbrengen!

Welke redenen zijn hier voor om hier wel/geen actie op te ondernemen?

Namens de fractie van D66 Ijsselstein

Alie Tigchelhoff