Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 juni 2020

D66 steunt Museum IJsselstein

De fractie van D66 IJsselstein steunt het Museum IJsselstein in zijn strijd om het voortbestaan van het Museum. Het Museum IJsselstein heeft aangetoond uitgegroeid te zijn van een lokaal museum naar een museum met regionale en nationale betekenis.

De D66-fractie heeft in de commissievergadering van 13 mei al aangegeven het een gerechtvaardigde eis van het museum te vinden om opnieuw een contract van 4 jaar met de gemeente overeen te komen, alsmede voor die 4 jaar over te gaan tot de benoeming van een bezoldigd directeur. Dat zorgt voor de nodige continuïteit van het museum. Verhoging van het subsidiebedrag naar 300.000 euro is dan ook alleszins gerechtvaardigd en D66 roept het College op om daarin te voorzien.

Het museum geeft op toegankelijke wijze informatie over de historie van IJsselstein, biedt de nodige educatieve activiteiten en organiseert vele tentoonstellingen. De vele adhesiebetuigingen die thans bij raad en college binnenkomen getuigen daar ook van. D66 heeft met veel waardering kennis genomen van die adhesiebetuigingen. D66 wijst er op dat het museum ook van betekenis is voor de Ysselvaert. Via de beschikbare aanlegsteiger is het museum een belangrijke uitvalsbasis voor de rondvaartboten. Verdwijnen van het museum heeft ook gevolgen voor de rondvaarten van Ysselvaert.

In de commissievergadering van 17 juni zal D66 opnieuw aandacht vragen voor het museum. Door CDA en D66 gezamenlijk is de positie van het museum inmiddels op de agenda gezet. Deze twee fracties hebben gezamenlijk een discussienotitie geschreven over het Museum en over het cultuurbeleid in IJsselstein.