Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juli 2020

Raad stelt extra geld beschikbaar voor Museum IJsselstein

De gemeenteraad van IJsselstein heeft in de vergadering van 2 juli 2020 besloten 50.000 euro extra subsidie beschikbaar te stellen voor het museum. Dit extra bedrag is bedoeld om het museum in staat te stellen een betaald directeur aan te stellen in 2022. Volgend jaar stopt Bert Murk namelijk als onbezoldigd directeur van het museum.

Dit besluit heeft de raad genomen op initiatief van D66 en andere partijen in de raad. Daartoe heeft D66 in de raad een amendement ingediend om dit mogelijk te maken. Dit amendement werd gesteund door alle partijen in de raad, behalve SDIJ en Lijst-Willems. Het concrete besluit van de raad luidt dat de subsidie voor het Museum IJsselstein in het jaar 2021 wordt verhoogd met 25.000 euro naar 250.000. Vanaf 2022 ontvangt het Museum een subsidiebedrag van in totaal 300.000 euro. Dit besluit was nodig omdat de huidige uitvoeringsovereenkomst met het museum dit jaar afloopt en er voor 2021 tot en met 2024 een nieuwe uitvoeringsovereenkomst gesloten moet worden.

Na de verzelfstandiging van het museum is in de afgelopen 9 jaren hard gewerkt door Bert Murk en de vele vrijwilligers van het museum om het museum tot een succes te maken. Naast de vele tentoonstellingen die in het Museum en in de Kassteeltoren zijn georganiseerd is er in het Museum ook veel aandacht voor de geschiedenis van IJsselstein in de vorm van de canon en het historische straatje. Dat het Museum is uitgegroeid van een lokaal museum naar een museum met regionale en nationale allure bewezen wel de vele blijken van adhesiebetuigingen die uit het hele land zijn binnengekomen.

Museum IJsselstein is een museum met uitstraling. Het Museum IJsselstein begint een begrip te worden in de kunst en cultuurwereld. Daarom is de raad van mening dat het gerechtvaardigd is om het Museum de kans te geven te investeren in de toekomst van het Museum door middel van het aantrekken van een betaald directeur. Dat is een investering in de continuïteit en verdere ontwikkeling van Museum IJsselstein.