Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 januari 2021

College laat inwoners onnodig meer betalen

Lees hier het betoog, dat D66-raadslid Alie Tigchelhoff hield tijdens de raadsvergadering van 28 januari, met als titel “College laat inwoners onnodig meer betalen; Spaarzaam watergebruik moet lonen!”

Voorzitter,                                     

We zijn blij dat we nu inhoudelijk kunnen spreken over dit voorstel. D66 staat voor een duurzame samenleving. Van de klimaatdoelen landelijk tot de lokale rioolheffing. Het zal u niet verbazen dat D66 wil vasthouden aan het principe van ‘de gebruiker betaalt’.

Regie en visie

De portefeuillehouder legt uit dat we conform het verzoek van BSR komen tot een andere vorm van belastingheffing. Onze incasseerder (gewoon dus degene die geld ophaalt) heeft daarmee flinke invloed op de wijze van belastingheffing. Als regiegemeente nemen we toch regie en vragen we een uitvoerder onze visie uit te voeren?

Hoe ziet ons college dit? Wat is de visie van dit college die ten grondslag ligt aan dit voorstel? Hoe draagt dit bij aan duurzaamheid? We hadden als D66 graag gezien dat het college na de bespreking in de commissie dit had teruggetrokken. Was met een voorstel gekomen met daarin vastrecht en een deel afhankelijk van het verbruik. Alles beter dan dit voorstel.

Er ligt een plan voor het onderhoud van het riool. De verwachting is dat de komende jaren er meer wateroverlast zal zijn en dit moet het riool op kunnen vangen. Klimaatadaptatie, met een mooi woord, moeten we serieus nemen. Nergens uit dit voorstel blijkt dat deze vorm van belastingheffing een positieve bijdrage levert aan dit probleem. Alleen de financiering lijkt belangrijk.

Gebruiker betaalt

Wij bedanken de portefeuillehouder voor de aanvullende informatie. Daaruit blijkt dat vooral kleine huishoudens getroffen worden door het voorstel terwijl grotere verbruikers erop vooruit gaan. Terwijl de tendens is dat er meer kleine huishoudens komen en het “Internet of things” en beschikbare data om een goede inschatting te maken meer en meer beschikbaar komen. D66 vindt het belangrijk om vast te houden aan het principe dat verbruik van invloed is op de kosten. Daar waar de schouders lasten kunnen dragen vinden wij dat die kosten in principe in overeenstemming moeten zijn met het gebruik.

Natuurlijk komt in het riool het huishoudelijk water en ook water van wegen, daken e.d. Mensen die zuinig zijn met water in huis zullen dit ook in de tuin doen, door een regenton te installeren, het water in de tuin te laten lopen en niet via tegels het riool in. Jammer dat er bij de cijfers niets staat over de verhoudingen tussen het huishoudelijk en laat ik het even “openbaar” water op straten e.d. noemen. Het argument dat de grootste kostenpost het ‘algemeen nut’ is, is wat ons betreft geen probleem, dat zit verdisconteerd in het tarief, of eventueel vastrecht.  Dat zet inwoners als het goed is aan het denken over hun eigen verbruik, maar ook over middelen om verbruik tegen te gaan. En als dat niet het geval is geven we in ieder geval als gemeente een duidelijk signaal; meer verbruik is onwenselijk, minder verbruik loont.

D66 pleit daarom voor heffing op basis daadwerkelijk gebruik. We geloven niet zo in de problemen die worden geschetst. Waar een wil is, is een weg en kan er een oplossing gevonden worden. We ondertekenen daarom het amendement van de CU.

voorlichting

Tot slot voorzitter; We zijn allemaal gebruiker en we gaan niet allemaal even zorgvuldig om met ons riool. Wij denken dat er nog flinke winst te behalen is in de voorlichting. Is het college bereid om in te zetten op een brede communicatiecampagne, zoals bijvoorbeeld ‘niet in het riool’ van stichting RIONED, betreffende de kwetsbaarheid van ons riool? Wil zij daar vooral aandacht besteden aan het onjuist gebruik van het riool zoals het doorspoelen van medicijnen, vet, doekjes/luiers, verf, etc.?