Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 maart 2021

D66 is blij met de nota Kunst en Cultuur in IJsselstein

Voor D66 is kunst en cultuurbeleid een bindende factor voor IJsselstein. Kunst en cultuur maken het aantrekkelijk om in IJsselstein te wonen, te werken, te ondernemen en om de gemeente als toerist te bezoeken. Door het cultuurbeleid gericht in te zetten creëert IJsselstein een eigen cultureel profiel. D66 wil een cultuurbeleid dat iedereen toegang heeft tot verschillende vormen van cultuur en dat bijdraagt aan een open samenleving met gelijke kansen.

De nota Kunst en Cultuur is unaniem door de raad aangenomen. Voor D66 is deze nota zeer herkenbaar. In de nota wordt ingegaan op enkele belangrijke uitgangspunten die ook voor D66 van belang zijn, namelijk:

  1. Talentontwikkeling: ruimte geven aan nieuwe talenten en nieuwe kunstvormen;
  2. Kunst en cultuur dienen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar te zijn;
  3. Het cultureel aanbod dient zo divers mogelijk te zijn;
  4. Ondernemerschap.

 

Thema

Goede culturele voorzieningen

Kunst en cultuur maken de gemeente aantrekkelijk om in te wonen, te werken, te ondernemen en om de gemeente als toerist te bezoeken. Door het cultuurbeleid gericht in te zetten, creëert IJsselstein een eigen cultureel profiel. Cultuurbeleid is zo een bindende factor voor de bevolking van IJsselstein. Kunst en cultuur voeden het maatschappelijk debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor (menings)verschillen. D66 wil een cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur en bijdraagt aan een open samenleving met gelijke kansen. Een beleid waarin de gemeente niet sturend, maar ondersteunend handelt. Gebruikmakend van het verenigingsklimaat, de jaarlijks terugkerende evenementen, en de ondernemers die initiatieven ondersteunen in IJsselstein. Zo biedt cultuur ook economische kansen voor de gemeente, niet in de laatste plaats door de bedrijvigheid die cultuur met zich brengt.

Lees meer