Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 maart 2021

Motie van treurnis vanwege gebrekkige participatie

De fractie van D66 diende tijdens de raadsvergadering op 18 maart 2021 een motie van treurnis in vanwege gebrekkige participatie bij de nota Kunst en Cultuur. D66 meende deze motie te moeten indienen omdat wethouder Foekema tijdens de Commissievergadering van 3 maart had aangegeven dat er overleg is geweest met de culturele instellingen. In de praktijk bleek echter dat er sprake was van één bijeenkomst en dat was het dan. Tijdens die bijeenkomst van 19 november 2020 konden de organisaties hun wensen kenbaar maken. Daar is het echter bij gebleven.

Volgens D66 kan met het organiseren van één startbijeenkomst niet gesproken worden van een participatie- en overlegtraject met het culturele veld in IJsselstein. Sterker nog, het Museum IJsselstein bijvoorbeeld kreeg bericht over het bestaan van de concept-nota nadat behandeling al had plaatsgevonden in de commissie Samenleving . “Hoezo participatie? Dit College heeft toch Samen doen tot motto gekozen? Door het participatietraject zo in te richten heeft het College de geweldige kans gemist om draagvlak te creëren bij de uitvoering van deze nota” zo vond D66-woordvoerder Jelte Huizinga.

De motie werd mede ingediend namens PvdA, ChristenUnie en GroenLinks. De motie roept het college op om nu ernst te maken met het overleg met het culturele veld in IJsselstein. De coalitiepartijen LDIJ en VVD gesteund door SDIJ stemden tegen de motie waardoor de motie werd verworpen met 13-10. Voor de motie stemden: D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en het CDA.