Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 juni 2021

Visie Paardenveld Noord, starterswoningen motie unaniem aangenomen

D66 is verheugd dat er een visie ligt voor Paardenveld Noord, het bouwen van woningen vooral binnen Ijsselstein vinden we zeer belangrijk. Het is  een interessant plan met diverse soorten woningen, waaronder sociale huur-, starters en senioren woningen.  Wel maken we ons zorgen of en we dit niet sneller kan! Daarom zijn er samen met CU en anderen  art 35 vragen gesteld aan het college. Wij onderstrepen nogmaals dat we participatie in de juiste vorm en op het juiste moment uitermate belangrijk vinden. Omdat starters niet aan een woning kunnen komen hebben we samen met VVD (ea) een motie ingediend die moet zorgen dat vrijkomende ruimten (tijdelijk) ingevuld kunnen worden als starterswoningen. Deze motie is unaniem aangenomen. Het lost het probleem niet op maar brengt wel enige verlichting voor hen.