Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 september 2021

Stel je dan kandidaat voor het raadslidmaatschap!

Beste leden van D66 in IJsselstein,

Woensdag 16 maart 2022 zullen de verkiezingen voor de gemeenteraad van IJsselstein (GR2022) worden gehouden. Als afdeling willen wij graag weer sterk voor de dag komen en veel stemmen trekken. Voor een succesvolle aanloop naar deze verkiezingen volgen wij als afdeling de procedures die door het landelijk bestuur zijn uitgezet. Hierover heeft besluitvorming plaatsgevonden in de Algemene Afdelings Vergadering van 3 november 2020 en 16 februari 2021.

In juni van dit jaar hebben de stemgerechtigde leden van D66 IJsselstein Joeri Eijzenbach al verkozen tot lijsttrekker voor de GR2022. Nu zijn de IJsselsteinse leden in de gelegenheid om zich te kandideren voor de overige posities op de kandidatenlijst voor de GR2022!

Aanmelden als kandidaat raadslid

De verkiezingscommissie nodigt je hierbij van harte uit om je beschikbaar te stellen als raadslid voor de kandidatenlijst GR2022. Een profiel voor de raadsleden vind je hier.

Wil je je kandidaat stellen voor het raadslidmaatschap van D66 IJsselstein, dan dien je dit Kandidaatstellingsformulier Raadslid in te vullen, te ondertekenen en via de mail aan de verkiezingscommissie (verkiezingscommissie@d66ijsselstein.nl) te sturen. Bij het opgeven van je kandidatuur is het van belang dat je aangeeft of je voor een verkiesbare plaats beschikbaar bent of voor een onverkiesbare plaats (als zogenaamde lijstduwer). De Lijstadviescommissie zal alleen gesprekken voeren met de verkiesbare kandidaten. De sluitingstermijn voor de kandidaatstelling voor een positie op de lijst is vastgesteld op maandag 27 september 2021 om 20.00u. Na dit tijdstip worden geen inzendingen meer geaccepteerd.

Verdere procedure en stemming

De Lijstadviescommissie (LAC) zal vanaf begin oktober gesprekken voeren met de kandidaat raadsleden. Begin november zal de LAC haar advies delen met de leden, waarna de leden vanaf 10 november tot en met maandag 22 november 2021 20.00u hun stem kunnen uitbrengen. De uitslag zal uiterlijk op woensdag 24 november 2021 bekend worden gemaakt aan de leden. Het spreekt voor zich dat we vertrouwelijk met je kandidaatstelling en de door jou verstrekte gegevens om gaan.

Tenslotte

Heb je nog vragen over de inhoud van de functie, neem dan gerust contact met de lijsttrekker Joeri Eijzenbach, via telefoon/ WhatsApp 06 – 2834 03 02 of mail j.eijzenbach@gmail.com.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de kandidaatstelling, verkiezingen en procedures, neem dan  contact op met de verkiezingscommissie (verkiezingscommissie@d66ijsselstein.nl).

Vriendelijke groeten,

John Pape

Secretaris D66 IJsselstein

Lid verkiezingscommissie IJsselstein.