Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 oktober 2009

Nieuw clusterlid D66 benoemd

Donderdag 5 februari 2009 is Keesjan Steverink benoemd als clusterlid voor D66. Hij neemt de plaats in van Helga Duyfjes-Dissel. De fractie dankt Helga hartelijk voor het vele werk dat zij heeft verzet en wenst Keesjan veel succes toe. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> De clusterbemensing van D66 is…

Bekijk nieuwsbericht

Geen opiniekamers in februari

Alle agendapunten uit de Ronde Tafels zijn direct doorverwezen naar de raadsvergadering. Er zullen daarom geen opiniekamers worden gehouden van 24 tot en met 26 februari. De eerst volgende vergadering is de raadsvergadering van 12 maart.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Bekijk nieuwsbericht

Een Vandaag in IJsselstein

Het actualiteitenprogramma Eén Vandaag zal een jaar lang IJsselstein volgen. Het programma zal door middel van reportages laten zien wat de invloed van de economische crisis is op het alledaagse leven van gewone inwoners in een doorsnee gemeente. Vorige week vrijdag is de eerste aflevering uitgezonden, waarin we kennismaakten met een aantal hoofdrolspelers. Tijdens de…

Bekijk nieuwsbericht

Cluster bespreekt wijkvernieuwingsplannen

Tijdens de vorige clustervergadering van het cluster Ruimte hebben bewoners van de Vicarielaan gebruik gemaakt van het sprekersplein. De bewoners hebben binnenkort te maken met renovatie en zij gaven de problematiek rond wisselwoningen aan. De SP ondersteunde het verhaal en zei dat in heel IJsselstein in de toekomst meer problemen te verwachten zijn rond de…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over groene afvalbakken voor scholen

Tijdens het Ronde Tafel Gesprek van de cluster Ruimte heeft D66 aan wethouder Lappee gevraagd of scholen voorzien kunnen worden van een groene afvalbak. Scholen moeten nu zelf zorgen voor het groen onderhoud, maar hebben nog geen groene afvalbak met als gevolg dat het afval in de grijze bak verdwijnt. Tot voor kort zorgde de…

Bekijk nieuwsbericht

D66 actief op MADD 2009

Tijdens de Make A Difference Day (MADD) van 2009 heeft D66 IJsselstein zich weer geheel belangeloos ingezet. Dit jaar hebben bestuur, fractie en leden van D66 IJsselstein op vrijdag en zaterdag zich actief in gezet voor het stadmuseum. Op vrijdag om 13.00 uur gingen de eerste vrijwilligers aan de slag in de kasteeltuin. Onder een…

Bekijk nieuwsbericht

Geen snackbar in voormalig Wooninformatiecentrum

Er komt geen snackbar in het voormalig Wooninformatiecentrum Zenderpark, dat heeft wethouder Overkamp laten weten na vragen van D66. D66 clusterlid Keesjan Steverink stelde vragen naar aanleiding van het collegebesluit tot het verlenen van vrijstelling voor het wijzigen van de functie van het voormalig Wooninformatiecentrum. In dit besluit staat dat het…

Bekijk nieuwsbericht

Groene minicontainers voor scholen

De gemeente zal groene minicontainers bij scholen plaatsen en zorgen dat het afval wordt ingezameld. D66 had de wethouder gevraagd of er groenbakvoorzieningen voor basisscholen geregeld kunnen worden omdat scholen nu zelf voor het groenonderhoud moeten zorgen. Scholen hadden geen groene bakken en dus verdween het afval in de grijze bakken. Om dit te voorkomen…

Bekijk nieuwsbericht

Extra afvalbakken in de binnenstad

Tijdens de vrijdagmarkt worden extra afvalbakken geplaatst. Op het podium worden bakken bijgeplaatst en in de binnenstad worden de afvalbakken vaker geleegd. De wethouder heeft deze maatregelen genomen naar aanleiding van een motie die D66 tijdens de begrotingsraad, november 2008, heeft ingediend. Op verzoek van D66 zal over een half jaar geëvalueerd wat het resultaat…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt artikel 41 vragen over Vicarielaan

De afgelopen maanden heeft de cluster Ruimte een aantal keer gesproken over de geplande sloop van de appartementen-gebouwen aan de Vicarielaan. Tijdens de opiniekamer van 14 mei jl. heeft de klankbordgroep ingesproken en is met de portefeuillehouder van gedachten gewisseld. In aanvulling daarop heeft D66 vier schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en…

Bekijk nieuwsbericht