Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 januari 2010

Verkiezingsprogramma: Anders? Ja, D66!

De leden van D66 IJsselstein hebben het programma voor de gemeenteraadsverkiezing 2010 vastgesteld. Onder het motto Samen maken we IJsselstein gaat D66 de komende raadsperiode voor een andere aanpak! Speerpunten D66 IJsselstein D66 wil samen met de inwoners werken aan IJsselstein. Jong en oud moet hier prettig wonen en werken. Speerpunten zijn:…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 december 2009

Concept verkiezingsprogramma gereed

Het concept-verkiezingsprogramma van D66 IJsselstein is gereed: het is nu aan de leden! De programmacommissie heeft het concept-verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad vekiezingen van 2010 aangeboden aan alle leden van D66 IJsselstein. Op 21 december kunnen de leden in een extra ledenvergadering hun feedback geven op het conceptsverkiezingsprogramma. Daarna zal…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 november 2009

D66 biedt eerste paal bibliotheek aan

Tijdens de begrotingsraad van 12 november, waar de begroting 2010 besproken werd, heeft D66 een eerste paal voor de bouw van de nieuwe bibliotheek overhandigd aan wethouder Mieke Overkamp. D66 maakt zich grote zorgen over de voortgang van het Project Verbeterde Binnenstad. Met de symbolische overhandiging benadrukt D66 dat de plannen voortvarend aangepakt moeten worden.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 oktober 2009

Raadsvoorstel subsidie Kwibus aangenomen

De gemeenteraad heeft het voorstel van het college om 20.000 euro subsidie te verlenen aangenomen. D66 is blij dat het na twee jaar is gelukt om een voorstel op tafel te krijgen. “In de eerste brief van januari 2006 van Kwibus werd gevraagd om mee te denken over vergunningverlening. In een volgende brief werd gevraagd…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stemt in met cameratoezicht

De burgemeester mag camera’s in IJsselstein plaatsen, als de driehoek (burgemeester, politie en openbaar ministerie) beslist dat dit op grond van de cijfers nodig is. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het raadsvoorstel. De fractie van D66 vindt privacy van de burgers heel belangrijk. “Als de veiligheidsmonitor en de Driehoek aangeeft dat cameratoezicht nodig is…

Bekijk nieuwsbericht

Amendement D66 over Kunst en Cultuur aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari is de Nota Kunst en Cultuur aangenomen door de gemeenteraad. De nota beschrijft het ambitieniveau van de gemeente IJsselstein en de actiepunten voor het cultuurbeleid. Op initiatief van D66 werd een amendement ingediend, dat mede ondertekend is door VVD, GroenLinks, LDIJ, ChristenUnie en de BBIJ. In het amendement werd…

Bekijk nieuwsbericht

Nieuw clusterlid D66 benoemd

Donderdag 5 februari 2009 is Keesjan Steverink benoemd als clusterlid voor D66. Hij neemt de plaats in van Helga Duyfjes-Dissel. De fractie dankt Helga hartelijk voor het vele werk dat zij heeft verzet en wenst Keesjan veel succes toe. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> De clusterbemensing van D66 is…

Bekijk nieuwsbericht

Geen opiniekamers in februari

Alle agendapunten uit de Ronde Tafels zijn direct doorverwezen naar de raadsvergadering. Er zullen daarom geen opiniekamers worden gehouden van 24 tot en met 26 februari. De eerst volgende vergadering is de raadsvergadering van 12 maart.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Bekijk nieuwsbericht

Een Vandaag in IJsselstein

Het actualiteitenprogramma Eén Vandaag zal een jaar lang IJsselstein volgen. Het programma zal door middel van reportages laten zien wat de invloed van de economische crisis is op het alledaagse leven van gewone inwoners in een doorsnee gemeente. Vorige week vrijdag is de eerste aflevering uitgezonden, waarin we kennismaakten met een aantal hoofdrolspelers. Tijdens de…

Bekijk nieuwsbericht

Cluster bespreekt wijkvernieuwingsplannen

Tijdens de vorige clustervergadering van het cluster Ruimte hebben bewoners van de Vicarielaan gebruik gemaakt van het sprekersplein. De bewoners hebben binnenkort te maken met renovatie en zij gaven de problematiek rond wisselwoningen aan. De SP ondersteunde het verhaal en zei dat in heel IJsselstein in de toekomst meer problemen te verwachten zijn rond de…

Bekijk nieuwsbericht