Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur D66 IJsselstein

Het afdelingsbestuur van D66 IJsselstein is verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Ook stemmen wij af met andere afdelingen van D66 in onze regio en de D66 afdeling van de provincie Utrecht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de ledenvergaderingen, verkiezingscampagne en is verantwoordelijk voor ledenwerving, ledenopvang (kennis & kunde) en leden- communicatie. De leden van het afdelingsbestuur zijn vrijwilligers. Het bestuur van D66 is door de leden van de afdeling IJsselstein gekozen.

Heeft u een vraag of opmerking voor D66 IJsselstein, neem dan contact op via dit formulier.

Erik Jan Elsenaar

Erik Jan Elsenaar

Voorzitter

Ger Rooker

Ger Rooker

Penningmeester

John Pape

John Pape

Secretaris