Steun ons en help Nederland vooruit

Bescherming van de democratische rechtsstaat

De democratische rechtsstaat beschermt de vrijheid van ons allemaal. Ook de gemeente draagt wat D66 betreft verantwoordelijkheid in het beschermen van de democratische rechtsstaat. Op de eerste plaats willen we dat de gemeente onze privacy beschermt. Daarnaast verwachten we dat de gemeente een rol speelt in het tegengaan van ondermijning van de democratische rechtsstaat als gevolg van discriminatie, radicalisering en criminaliteit.

  • D66 wil dat bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt gehouden met de invloed die deze maatregelen hebben op de privacy van inwoners. Het aantasten van privacy vraagt iedere keer om een zorgvuldige en transparante afweging. D66 is daarom zeer terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht en preventief fouilleren, zeker als maatregelen enkel leiden tot schijnveiligheid. Deze maatregelen dienen altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn, met als uitgangspunt aselecte controles, om etnisch profileren zoveel mogelijk te voorkomen. Ook moet de gemeenteraad worden geraadpleegd voor inzet van deze instrumenten.
  • Discriminatie is onacceptabel. Dit vraagt zowel om voorlichting als waar nodig, om een strafrechtelijke aanpak. D66 wil dat het aanpakken van discriminatoir gedrag in welke vorm dan ook Belangrijk is voor de politie. Voor D66 is het onacceptabel wanneer de politie etnisch profileert. De overheid moet mensen altijd gelijkwaardig behandelen en hun vrijheden respecteren.
  • D66 verbiedt geen ideeën, maar er is geen ruimte voor het aanwakkeren van extremisme, discriminatie of (homo)haat. Extremisme kan een voedingsbodem zijn voor terrorisme. Daarom moeten wijkagenten en welzijnswerkers in gesprek blijven met mensen die in contact staan met extreme organisaties. Het is cruciaal er een centraal meldpunt is, zodat inwoners (signalen van) radicalisering kunnen melden en dat signalen van radicalisering vroegtijdig worden opgemerkt en opgepakt door nauwe samenwerking tussen politie, gemeente, scholen, (religieuze) instellingen en anderen. Daarbij is het essentieel dat de omgeving ook wordt betrokken om te proberen verdere radicalisering te voorkomen.
  • D66 wil volledige gelijkwaardigheid voor elke seksuele gerichtheid. Niet alleen in de letter van de wet, maar zeker ook in de vrijheid om zichtbaar jezelf te zijn. Waar die vrijheid wordt beknot moet de overheid actief optreden. Als uiting daarvan wil D66 1x per jaar de regenboogvlag hijsen. Wij zullen eveneens een voorstel indienen om genderneutrale toiletten te realiseren in gemeentelijke gebouwen.
  • O.a. via de scholen, het jeugdteam en steunpunt mantelzorg dient er preventief aandacht te zijn voor de seksuele diversiteit van onze inwoners.
  • Om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan is een goede samenwerking nodig tussen de gemeente, de politie, de bijzondere opsporingsdiensten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018