Steun ons en help Nederland vooruit

Handhaving

De preventieve aanpak kan niet altijd voorkomen dat het misgaat. In die gevallen komt handhaving in beeld. Handhaving kan plaatsvinden door de politie, maar ook door BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) in dienst van de gemeente. Dit vraagt om een heldere afbakening van verantwoordelijkheden en goede samenwerking.

  • D66 wil dat het driehoeksoverleg – het overleg waarin burgemeester, OM en politie spreken over veiligheidsonderwerpen – afspraken maakt over de inzet op lokale prioriteiten, bijvoorbeeld met zogenaamde ‘handhavingsarrangementen’. De gemeenteraden moeten daarbij inspraak krijgen in de te maken afspraken.
  • Gemeentelijke BOA’s kunnen een rol spelen in de veiligheidsaanpak van de gemeente. De inzet van BOA’s is wat D66 betreft altijd aanvullend aan die van de politie: BOA’s moeten zich niet ontwikkelen richting een nieuw soort gemeentepolitie. Er moet een duidelijke verdeling van taken zijn. D66 wil dat de verschillende rollen en taken in een handhavingsarrangement worden vastgelegd. D66 wil voorkomen dat burgemeesters uit capaciteitsgebrek politietaken overhevelen naar BOA’s.
  • D66 streeft naar een effectief lokaal veiligheidsbeleid en dit vraagt om continue samenwerking binnen de veiligheidsregio. Een goede regionale samenwerking betekent dat ook lokaal de veiligheid beter kan worden gewaarborgd. Voor goede crisisbeheersing is deze samenwerking zelfs essentieel. Crisisbeheersing vraagt om ervaring en routine die alleen op regionaal niveau voldoende kan worden opgedaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018