Steun ons en help Nederland vooruit

Houdbare financiën

De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren.

  • D66 vindt dat er op lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnen komt en tekorten dus niet structureel worden aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves.
  • Waar nodig zullen gemeentelijke reserves daarom aangevuld of aangelegd moeten worden. Maar het is niet nodig veel geld op de plank te laten liggen, terwijl er allerlei zinvolle investeringen in de stad te doen zijn. Daarom dient niet al te strak te worden vastgehouden aan de afgesproken spelregels met betrekking tot het weerstandsvermogen.
  • Subsidies zijn bij voorkeur tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd op het bereikte effect.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018