Steun ons en help Nederland vooruit

Integriteit

Een goed bestuur is uiteraard ook integer. Integriteit is meer dan je enkel aan de regels houden. We willen dat bestuurders zich bewust zijn van de mogelijke belangenconflicten en de schijn hiervan vermijden. Hetzelfde geldt voor raadsleden en ambtenaren. Uiteraard beschermen we hen ook tegen ontoelaatbaar gedrag uit de samenleving.

  • D66 wil dat bestuurders altijd aanspreekbaar zijn op mogelijke belangenconflicten of ontoelaatbaar gedrag. Het onderwerp moet bespreekbaar zijn, ook in de raad. Indien nodig nemen we initiatief om het reglement van orde aan te passen, zodat mogelijke belangenconflicten op voorhand moeten worden gemeld.
  • D66 wil een duidelijk integriteitsbeleid voor ambtenaren, inclusief een sterke klokkenluidersregeling.
  • Steeds vaker worden lokale bestuurders, raadsleden en ambtenaren bedreigd of geïntimideerd. Voor D66 is dit onacceptabel. D66 wil dat er altijd aangifte wordt gedaan van bedreiging en intimidatie en dat zij indien nodig beveiliging krijgen. Tegen criminele organisaties die het lokale bestuur ondermijnen, treden we op.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018