Steun ons en help Nederland vooruit

Inwoners snel en goed te hulp staan

De gemeente is er voor de inwoners. Dat betekent dat zij goede dienstverlening van de gemeente mogen verwachten. We willen dat inwoners en ondernemers goed en snel worden geholpen.

  • D66 wil dat de gemeente ook binnen kantoortijden goed bereikbaar is.
  • D66 wil dat informatie te allen tijde goed en in meerdere talen te vinden is op de website van de gemeente en dat inwoners digitaal een afspraak kunnen maken.
  • We vinden het belangrijk dat inwoners laagdrempelig contact kunnen leggen met de gemeente, door bijvoorbeeld gebruik te maken van kanalen die inwoners ook dagelijks gebruiken, zoals WhatsApp. Niet iedereen kan goed overweg met internet. Daarom blijft het loket bestaan.
  • D66 wil dat de dienstverlening ook toegankelijk is voor niet-digivaardige mensen en investeert tegelijkertijd in computercursussen.
  • D66 wil prestatie-indicatoren voor bijvoorbeeld de doorlooptijd van vergunningsaanvragen en de wachttijd aan de balie. Op die manier maken we de prestaties van de gemeente transparant.
  • D66 is voorstander van een “groene golf-ambtenaar”, die inwoners en ondernemers van begin tot eind begeleidt in gemeentelijke procedures. Deze ambtenaren moeten ruimte krijgen om oplossingen te vinden.
  • D66 wil de gemeentelijke regeldruk verminderen. De APV wordt doorgelicht op verouderde en overbodige regels. Daarnaast komt er voor iedere nieuwe regel in principe een einddatum. Alleen na een positieve evaluatie wordt de regel voortgezet.
  • D66 wil dat de gemeente ernaar streeft om conflicten op te lossen zonder juridische procedures. Dat betekent dat de gemeente aan de voorkant het gesprek aangaat om uit te zoeken waar het probleem zit. Dit maakt de kans groter dat er een bevredigende oplossing wordt gevonden en er kosten worden bespaard.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018