Steun ons en help Nederland vooruit

Goed bestuur

D66 wil dat het gemeentebestuur integer en krachtig is en waar nodig samenwerkt met andere gemeenten.

Goed wonen

D66 wil een gevarieerd woningaanbod, groene wijken en goede voorzieningen

Goede zorg

D66 wil zorg en ondersteuning verbeteren door te innoveren.

Goed klimaat

D66 wil tijdig en duurzaam inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering.

Goed onderwijs

D66 maakt zich hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen.

Goede mobiliteit

D66 stimuleert het fietsverkeer, openbaar vervoer en een autoluwe binnenstad

Goed werken en ondernemen

D66 creƫert kansen voor werknemers, werkgevers en ondernemers

Goede culturele voorzieningen

Toegang tot verschillende cultuurvormen en bijdrage aan een open samenleving met gelijke kansen

Goede sportvoorzieningen

D66 wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen.

Goede veiligheid

D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken