Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed bestuur

D66 wil dat het gemeentebestuur integer en krachtig is en waar nodig samenwerkt met andere gemeenten. Het gemeentebestuur past goed op de financiële huishouding van de gemeente en legt daarover verantwoording af aan de inwoners en de gemeenteraad. D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Vrijheid in verbondenheid vereist de mogelijkheid voor mensen om te bepalen wie hen bestuurt, en wat die bestuurders doen.

IJsselstein heeft een mooie en bruisende binnenstad en groen waar andere mensen van kunnen genieten. Op zich is IJsselstein uitermate goed uitgerust, met een prachtige bibliotheek, het Fulcotheater en een gerenoveerd zwembad, waar D66 zich de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt. Toch is het nodig dat IJsselstein meer en meer gaat samenwerken in de regio. Die samenwerking is nodig omdat de taken van een gemeente tegenwoordig te omvangrijk en te complex zijn om alleen uit te voeren voor een ambtelijke organisatie van een gemeente met 34.000 inwoners. Bestuurskracht, kwaliteit van dienstverlening, continuïteit van uitvoering en bescherming van ons landschap vereisen die samenwerking met ander gemeenten.

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente transparant is over inkomsten en uitgaven, en daar ook verantwoording over aflegt. Een sociaal-liberale begroting is bovendien toekomstvast: wij willen geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Vanuit diezelfde waarde erkennen we echter ook het belang van sommige publieke investeringen – bijvoorbeeld in goed onderwijs en schone energie – die juist op de lange termijn profijt opleveren. Daarom zijn lage lokale lasten voor ons belangrijk, maar niet het enige criterium bij het opstellen en beoordelen van een gemeentebegroting.

Voor een krachtig integer bestuur en solide financiën