Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed klimaat

D66 wil tijdig en duurzaam inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering. Bij de keuzes die we maken voorkomen we afwenteling op anderen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we nieuwe gebouwen duurzaam willen bouwen en bestaande gebouwen gaan verduurzamen.

Door klimaatverandering, vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen teren we in op onze reserves en staat de vrijheid van steeds meer mensen onder druk. Als sociaal-liberalen geven wij onszelf bovendien expliciet rekenschap van de effecten die ons (niet-) handelen hebben op mens en natuur in andere landen – waar de gevolgen van klimaatverandering soms harder en acuter gevoeld worden.

Solidair met toekomstige generaties