Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed wonen

D66 wil ruimte voor een gezonde leefomgeving. IJsselstein moet zich de komende jaren ontwikkelen tot een gezonde stad met een gevarieerde bevolking. Een gezonde stad is een stad die veilig en schoon is, aangenaam is om in te verblijven en uitnodigt om te bewegen.

Meer woningbouw is nodig om de krimp tegen te gaan en de voorzieningen (sport, cultuur, recreatie, winkelen) op peil te kunnen houden, moeten we ervoor zorgen dat het aantal inwoners gelijk blijft. Daarom moeten er woningen voor verschillende doelgroepen en voor elke portemonnee worden gebouwd. D66 wil niet al het groen in de stad opofferen voor woningbouw. Wij willen kleine woningbouwprojecten binnen de stad, maar ook aan de rand van IJsselstein.

Het werken aan de stad vereist een goede samenwerking tussen professionals uit veel domeinen, zoals milieu, volksgezondheid en ruimte. Maar bovenal vraagt het ook om participatie van inwoners en bedrijfsleven. Inwoners dienen steeds meer betrokken te zijn bij hun leefomgeving en dienen daar dan ook de regie over te krijgen. Zo dragen inwoners zelf bij aan de ontwikkeling van een gezonde stad.

Woningen erbij voor elke portemonnee