Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goede culturele voorzieningen

Kunst en cultuur maken de gemeente aantrekkelijk om in te wonen, te werken, te ondernemen en om de gemeente als toerist te bezoeken. Door het cultuurbeleid gericht in te zetten, creëert IJsselstein een eigen cultureel profiel. Cultuurbeleid is zo een bindende factor voor de bevolking van IJsselstein. Kunst en cultuur voeden het maatschappelijk debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor (menings)verschillen. D66 wil een cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur en bijdraagt aan een open samenleving met gelijke kansen. Een beleid waarin de gemeente niet sturend, maar ondersteunend handelt. Gebruikmakend van het verenigingsklimaat, de jaarlijks terugkerende evenementen, en de ondernemers die initiatieven ondersteunen in IJsselstein. Zo biedt cultuur ook economische kansen voor de gemeente, niet in de laatste plaats door de bedrijvigheid die cultuur met zich brengt.

Kunst en cultuur maken de gemeente aantrekkelijk