Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goede mobiliteit

D66 stimuleert het fietsverkeer en openbaar vervoer. Meer woningbouw die nodig is om de krimp tegen te gaan en de huidige diversiteit van inwoners te behouden geeft ook meer druk op het verkeer. Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoermiddelen is belangrijk voor onze individuele vrijheid. Daarom kiezen we voor een inrichting van woonwijken die uitnodigt tot bewegen en waarbij het niet meer vanzelfsprekend is dat de auto voor de deur staat. Om IJsselstein bereikbaar te houden kiezen we in toenemende mate voor het stimuleren van fietsverkeer en openbaar vervoer.

Betaald parkeren moet de binnenstad autoluw houden en parkeeroverlast voorkomen. Gratis parkeren bestaat niet. De parkeertarieven dienen om de kosten van parkeervoorzieningen te dekken, niets meer of minder. De gebruiker van parkeervoorzieningen betaalt die, en niet de IJsselsteinse belastingbetaler. D66 wil langer binnenstadbezoek stimuleren door lagere tarieven.

Meer fietsers, beter openbaar vervoer en een autoluwe binnenstad