Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goede zorg

D66 wil zorg en ondersteuning verbeteren door te innoveren. Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en hebben bij voorkeur één aanspreekpunt. Mensen hebben vaak goede ideeën over hoe hun ondersteuning en zorg in te richten. We bieden ondersteuning dichtbij de eigen dagelijkse leefomgeving van onze inwoners. We willen inwoners en professionals actief betrekken bij de inrichting van het sociaal domein. Inwoners die gebruik maken van zorg en ondersteuning zijn verenigd in cliëntenraden. Deze krijgen wat D66 betreft een grotere invloed op het beleid.

Van nazorg naar voorzorg